Low-Code/No-Code?? ทำไมคุณควรให้ความสนใจ

ที่มาที่ไปการกำเนิด Low Code หากพูดถึงการเริ่มต้นของ Low Code นั้น อาจต้องย้อนไปในปี 1980 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ Fourth-Generation Language (4GL) หรือเป็นเหมือนภาษาที่สี่ก็ว่าได้ ด้วยเป้าหมายที่จะเขียนระบบหรือแอปพลิเคชั่น โดยใช้ Code ที่น้อยลง และระยะเวลาการสร้างระบบที่รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความต้องการให้บุคคลที่อาจไม่ได้มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน Programming สามารถสร้างระบบด้วยตนเองได้อีกด้วย อย่างไรก็แล้วแต่คำว่า Low Code ที่เป็นการจำกัดความสำหรับพัฒนาระบบหรือแอปพลิเคชั่น มีอ้างถึงเป็นครั้งแรกโดย Foresster Research …