PROEN Any Cloud

PROEN Any Cloud เปิดตัวมาในรูปแบบของ Platform as a Service (PaaS) ซึ่งเป็น Public Cloud ที่ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกความต้องการในการกำหนดรูปแบบคลาวด์ให้เหมาะสมกับองค์กรได้เลย เพราะเรามีทั้ง Public Cloud, Private Cloud, Multi Cloud หรือแม้กระทั้ง Hybrid Cloud ในหนึ่งเดียว กรณีที่ต้องการความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล องค์กรสามารถเลือกใช้ Private Cloud ได้โดยการนำซอฟต์แวร์ของ PROEN ไปติดตั้งและขึ้น Private Cloud ได้เลยทันที รวมถึง Hybrid Cloud ก็สามารถดำเนินการติดตั้งได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจให้เหล่า Developer ได้ใช้งานอย่างสะดวกสบาย ดังนี้

 

  • การจัดเตรียมทรัพยากรให้พร้อมใช้งานในการ Develop Software โดยที่ Developer สามารถสร้าง Environment ที่ต้องการได้เอง และรองรับหลากหลายภาษา เช่น Java, PHP, Ruby, .NET, Node.js, Python, Golang รวมถึงการใช้ Docker และ Kubernetes ก็ได้เช่นกัน

 

  • ง่ายต่อการ Deploy ในไม่กี่ขั้นตอน โดยที่ทีม Developer สามารถสร้าง Infrastructure ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาฝ่าย System & Network อย่างที่ผ่านมา ช่วยลดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างลงตัว

 

  • ผู้ใช้งานสามารถตั้ง Auto Scale ขนาดที่ Application ต้องการได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Vertical Scaling และ Horizontal Scaling ซึ่งการตั้งค่า Scaling นั้น สามารถแยกส่วนได้โดยไม่ต้องปรับขนาดทั้งหมดให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

 

  • ประหยัดไปอีกขั้นด้วย Pay Per Use ใช้งานไปเท่าไรก็จ่ายเท่านั้น กรณีที่ต้องการ Run Model เพียง 24 ชั่วโมง ก็สามารถเปิดใช้งานแค่ 24 ชั่วโมง และจ่ายไปตามนั้น นอกจากนี้หากใช้งานที่ PROEN-TH Region ยังสามารถส่งข้อมูลข้าม Region ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ Bandwidth อีกด้วย

 

ทั้งหมดนี้สามารถสร้างสรรค์ได้ผ่านหน้าจอ Web Browser เท่านั้น!

 

ข้อได้เปรียบ!! ที่เราภูมิใจนำเสนอ นั่นก็คือ PROEN Any Cloud สามารถรองรับการมาของยุค App Explosion ได้อย่างไร้ข้อกังขา ซึ่ง International Data Corporation (IDC) ได้ทำการประเมินไว้ว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โลกเราจะมีแอปพลิเคชันมากกว่า 500 ล้านแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นบน Cloud Native ซึ่งคลาวด์นั้นต้องมีความสามารถในการรองรับการ Scale Up และ Scale Out ได้ตลอดเวลา ฉะนั้น PROEN Any Cloud จึงตอบโจทย์ทุกความท้าทายขององค์กร ทั้งในแง่การจัดการและการพัฒนาสู่แนวหน้าในอนาคต

 

สนใจทดลองใช้ PROEN Cloud ฟรี! 14 วัน ลงทะเบียนได้ที่
https://www.proen.cloud/th/get-free-trials/
Tel: 02690 3888
E-mail: [email protected]