บริหารจัดการ IT Service Management ด้วย ITIL (Information Technology Infrastructure Library)

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) เป็นชุดของแนวคิดและวิธีการในการบริหารจัดการ IT Service Management (ITSM) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจขององค์กร โดย ITIL จะรวมเทคนิคและกระบวนการที่ดีที่สุดที่นำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ITSM และมีการนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางในองค์กรทั่วโลก

ITIL ประกอบด้วยชุดของกระบวนการในการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 5 แกนหลักคือ
⦁ Service Strategy (กลยุทธ์การให้บริการ)
⦁ Service Design (การออกแบบการให้บริการ)
⦁ Service Transition (การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ)
⦁ Service Operation (การดำเนินการให้บริการ)
⦁ Continual Service Improvement (การปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง)

ITIL ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการ ITSM อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

เพื่อนๆ สามารถเข้าไปเรียนแล้วสอบใบรับรองในสายงานบริหารจัดการระบบไอทีได้แล้วหลายๆที่แล้ว Key Word คือ ITIL และ ISO20000 นะคร๊าฟ ^^

สนใจทดลองใช้ PROEN Cloud ฟรี! 30 วัน ลงทะเบียนได้ที่
https://www.proen.cloud/th/get-free-trials/
Tel: 02690 3888
E-mail: [email protected]