PROEN håi : Be Protective Be Accelerated Be Immersive

โปรเอ็น “ให้” เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่สังคมไทย มอบสิทธิ์ใช้คลาวด์ฟรี! 3 ธุรกิจ

โปรเอ็นเปิดตัว! โครงการ “PROEN håi” มอบสิทธิ์พิเศษให้ธุรกิจและองค์กรได้ใช้คลาวด์ฟรี! เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคมไทย เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตไปข้างหน้า เราจึงได้นำความเชี่ยวชาญที่มี มาร่วมสร้างประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ 3 ประเภท ได้แก่ โรงพยาบาล การแพทย์ การสาธารณสุข, กลุ่มการศึกษา นักศึกษา และบริษัสตาร์ทอัพ ที่กำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้นำศักยภาพของตนเองมาผสานกับเทคโนโลยีของ PROEN Cloud เพื่อผลิตผลงานที่ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมส่งต่อคุณค่าดีๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 3B: Be Protective-Be Accelerated-Be Immersive สู่สังคมไทย

 

  • Be Protective: ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • Be Accelerated: ปลดล็อกข้อจำกัดทางศักยภาพ และเชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่สู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่
  • Be Immersive: เติบโตด้วยกลยุทธ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด บนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เกิดจากสตาร์ทอัพ

 

สำหรับผู้ที่สนใจเชิญลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีกับ PROEN Cloud ก่อน จากนั้นกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ด้านล่างนี้ และรออีเมลยืนยันสิทธิ์การใช้งานคลาวด์ฟรี

 

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธ์จะต้องระบุเหตุผลที่สนใจร่วมโครงการ “PROEN håi” ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หากเป็นเหตุผลที่น่าสนใจจะได้รับการพิจารณามอบสิทธิ์ใช้งานคลาวด์ฟรี

**กรณีนำสิทธิ์ไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจำหน่ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นโดยมิชอบ บรษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการระงับสิทธิ์นั้นทันที

ลิงค์ลงทะเบียน PROEN Cloud

https://bit.ly/2VCCWxF

แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ

https://bit.ly/3jtLcZd

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า