6 ขั้นตอน ติดตั้ง Kong API Gateway บน PROEN Any Cloud

ไม่มีแผ่วเลยจ้า สำหรับเจ้า “Kong API Gateway” ตัวกลางในการจัดการ API ที่มาแรงแซงโค้งการเขียน NodeJS เพื่อเรียก Microservice ไปไกลจนตามแทบไม่ทัน วันนี้ PROEN Corp เลยขอ Recap วิธีการลง Kong บน PROEN Any Cloud ให้จบครบใน 6 ขั้นตอนกันอีกรอบ จับมือทำย้ำทุกขั้นตอนกันไปเลยค่ะ

 

Recap form >> https://www.youtube.com/watch?v=IrdfWuSsX00

 

1 .ดึง Kong Image โดยใช้คำสั่ง docker pull kong/kong-gateway:2.6.0.0-alpine หลังจากนั้น Tag

image docker tag kong/kong-gateway:2.6.0.0-alpine kong-ee

 

 

2. สร้าง Docker Network เพื่อที่จะเอาไว้ให้มันคุยกันได้

docker network create kong-ee-net

 

 

3. สร้าง Database Postgreโดยถ้าใช้คำสั่งด้านล่างมันจะดึง Image จาก Local เลย

docker run -d –name kong-ee-database \

–network=kong-ee-net \

-p 5432:5432 \

-e “POSTGRES_USER=kong” \

-e “POSTGRES_DB=kong” \

-e “POSTGRES_PASSWORD=kong” \

postgres:9.6

 

 

4. เตรียม Database ไว้สำหรับพี่ Kong

docker run –rm –network=kong-ee-net \

-e “KONG_DATABASE=postgres” \

-e “KONG_PG_HOST=kong-ee-database” \

-e “KONG_PG_PASSWORD=kong” \

-e “KONG_PASSWORD=kong” \

kong-ee kong migrations bootstrap

 

 

5. สร้าง Gateway กับ Kong Manager

docker run -d –name kong-ee –network=kong-ee-net \

-e “KONG_DATABASE=postgres” \

-e “KONG_PG_HOST=kong-ee-database” \

-e “KONG_PG_PASSWORD=kong” \

-e “KONG_PROXY_ACCESS_LOG=/dev/stdout” \

-e “KONG_ADMIN_ACCESS_LOG=/dev/stdout” \

-e “KONG_PROXY_ERROR_LOG=/dev/stderr” \

-e “KONG_ADMIN_ERROR_LOG=/dev/stderr” \

-e “KONG_ADMIN_LISTEN=0.0.0.0:8001” \

-e “KONG_ADMIN_GUI_URL=http://x.151.188.136” \.    <———- จะเป็น IP ที่เอาไว้บริหารจัดการ

-p 8000:8000 \

-p 8443:8443 \

-p 8001:8001 \

-p 8444:8444 \

-p 8002:8002 \

-p 8445:8445 \

-p 8003:8003 \

-p 8004:8004 \

kong-ee

 

 

6.1 ตรวจสอบว่าใช้งานได้ไหมจากคำสั่งด้านล่าง ถ้าได้เราจะได้รับ Status 200 code

curl -i -X GET –url http://x.151.188.136:8001/services <———–จะเป็น IP ที่เอาไว้บริหารจัดการ

 

 

6.2 เข้าผ่านหน้า GUI เพื่อตรวจสอบว่าสร้างสำเร็จไหม

http:// x.151.188.136:8002 <————-จะเป็น IP ที่เอาไว้บริหารจัดการ

 

 

สนใจทดลองใช้ PROEN Cloud ฟรี! 14 วัน ลงทะเบียนได้ที่
https://www.proen.cloud/th/get-free-trials/
Tel: 02690 3888
E-mail: [email protected]